Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

 

Wypełnij wniosek Rodzina 500+ online w systemie internetowym Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie może otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina może otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18 r. życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Wniosek Rodzina 500+ można wypełniać i wysyłać online w serwisie internetowym Alior Banku do obsługi działalności przejętej z Banku BPH od 30 maja 2016 r. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze za okres od kwietnia do czerwca 2016 r., Wniosek Rodzina 500+ musi zostać wypełniony i wysłany do 1 lipca 2016 r. do godz. 23:59. W przypadku wypełnienia i złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za poprzednie miesiące. Wniosek Rodzina 500+ należy składać co roku – wnioski na kolejny okres na który przyznawane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, tj. na okres który rozpocznie się 1 października 2017 r., będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Rola Banku:

  • Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie internetowym. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.
  • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, na stronie z komunikatem potwierdzającym wysłanie wniosku w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku (w formie PDF) jest dostępne do pobrania w sekcji "Oferty i wnioski" w sekcji "Złożone wnioski"  przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia:

 

  Krok 1: złóż wniosek     Krok 2: potwierdzenie odbioru wniosku (UPO)      Krok 3: analiza wniosku     Krok 4: wypłata świadczenia

wypełnij Wniosek
Rodzina 500+ online
w serwisie internetowym Alior Banku do obsługi działalności przejętej z Banku BPH

  na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku   organ prowadzący
w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) dokona analizy wniosku
 

po rozpatrzeniu wniosku
i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego będziesz otrzymywać co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500+ na rachunek bankowy wskazany we wniosku

 

Informacje o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rodzina 500+

Skontaktuj się z nami

infolinia
 
801 889 889
58 300 75 00

Koszt połączenia według taryfy operatora.