Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

 

Alior Bank informuje, że dane podane na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Alior Banku, i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych.

Otrzymując dostęp do stron serwisu WWW użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy użytkowania Systemów Interentowych Banku: Sez@m, BusinessNet oraz M@klerPlus do obsługi działalności przejętej z Banku BPH.

 

Polityka prywatności i plików cookies