Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » O Banku » Alior Bank

O Banku

Z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, 4.11.2016 r., nastąpiło prawne połączenie Alior Banku SA z wydzieloną częścią Banku BPH SA, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Połączenie zostało przeprowadzone na podstawie art. 124c ustawy Prawo bankowe oraz zgody udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Obsługę kredytów hipotecznych dla Klientów indywidualnych nadal realizuje Bank BPH, a wszystkie pozostałe produkty, w tym: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, lokaty terminowe, strukturyzowane certyfikaty depozytowe, kredyty gotówkowe i konsolidacyjne, produkty ubezpieczeniowe niedotyczące kredytów hipotecznych oraz karty kredytowe i debetowe, zostały przeniesione do Alior Banku.

Siedziba banku: 
Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000305178
NIP: 1070010731
REGON: 141387142
Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 1 292 577 630 zł.

SWIFT (BIC) Alior Banku: ALBPPLPW

 Połączenie prawne Alior Banku z wydzieloną częścią BPH - prezentacja (PDF) »

 

Kontakt dla mediów

w tematach dotyczących produktów Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH:

 

Joanna Nagierska
menedżer ds. PR
t. 22 531 84 80
m. 783 937 482
e-mail: joanna.nagierska@ge.com

 

 

 

w sprawach dotyczących Alior Banku:

 

Julian Krzyżanowski
rzecznik prasowy Alior Banku
t:  22 555 22 58
e-mail: julian.krzyzanowski@alior.pl