Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Biuro Maklerskie » Rachunek inwestycyjny

 

  • Prowizje i Opłaty dotyczące obsługi rachunku inwestycyjnego
Kanał internetowy akcje 0,38%, min. 5zł
obligacje 0,19%, min. 5 zł
kontrakty terminowe
na indeksy
9
Kanał telefoniczny akcje/obligacje Dwukrotność odpowiedniej prowizji internetowej
kontrakty terminowe
na indeksy
120% odpowiedniej prowizji internetowej
Day trading   Zwrot 50% prowizji od zrealizowanego zlecenia odwrotnego, nie mniej niż 3 złote
Opłata za obsługę rachunku   0 zł dla nowych rachunków, do końca pierwszego roku jego prowadzenia, następnie 50 zł rocznie

 

Obniżka prowizji od zleceń internetowych dla długoletnich klientów – obniżka 0,01 punktu procentowego od podstawowej stawki prowizji, za każde 3 lata działalności inwestycyjnej Klienta

 

  • Opłaty za notowania

Każdy nowy Klient, który założy rachunek inwestycyjny z dostępem do internetowego systemu  M@klerPlus  automatycznie otrzymuje testowy bezpłatny 30 - dniowy dostęp do pakietu M@kler TEST (pełny pakiet notowań). Po upływie tego czasu dostęp zostaje wyłączony i należy złożyć wniosek o wybrany pakiet notowań w aplikacji M@klerPlus.

Biuro Maklerskie przejęte przez Alior Bank z Banku BPH umożliwia swoim Klientom dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym w trzech pakietach:

Nazwa pakietu Rodzaj dostępu Opłata za miesiąc kalendarzowy Zwolnienie z opłat w przypadku obrotu za poprzedni miesiąc*
Klienci
indywidualni
Osoby prawne
M@kler 5 Plus Cały arkusz zleceń 174 zł 150 tys. zł lub 150 szt. kontraktów
M@kler 5 5 najlepszych ofert kupna / sprzedaży 88 zł 150,40 zł 75 tys. zł lub 75 szt. kontraktów
M@kler 1 1 najlepsza oferta kupna/sprzedaży bezpłatnie nie dotyczy -

 

* Wysokość obrotów brutto na rynku akcji, praw do akcji, certyfikatów inwestycyjnych, obligacji i praw poboru lub liczba zrealizowanych pozycji na rynku kontraktów, opcji i jednostek indeksowych.