Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)
Alior Bank w ramach działalności przejętej z Banku BPH (grupa GE Capital)

Strona główna » Biuro Maklerskie » Rachunek inwestycyjny

RACHUNEK INWESTYCYJNY

 

Rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH S.A. umożliwia inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz NewConnect. Otwierając rachunek inwestycyjny zyskujesz możliwość kupna i sprzedaży akcji, obligacji, opcji, praw do akcji, praw poboru, kontraktów terminowych, certyfikatów inwestycyjnych, a także innych papierów wartościowych.

Atuty rachunku inwestycyjnego w naszym Biurze:

Brak opłat za:
  • Obsługę rachunku inwestycyjnego*
  • Przelew środków z rachunku inwestycyjnego w ramach Alior Banku w ramach działalności przejętej z Banku BPH
  • Przelew środków z rachunku inwestycyjnego do innego banku krajowego poprzez internetowy system M@klerPlus

brak opłat

 
Niska prowizja w przypadku transakcji day-trading
  • Zwrot 50% prowizji od zrealizowanego zlecenia odwrotnego, nie mniej niż 3 złote.

niska prowizja

 
Obsługa internetowa
  • Nowoczesny, szybki, funkcjonalny system transakcyjny M@klerPlus
  • Dostęp do notowań on-line w czasie rzeczywistym dzięki aplikacji Notow@niaPlus

internet

 
Dostęp do linii kredytowej

linia inwestora giełdowego

 
* Bezpłatne prowadzenie rachunku obejmuje pierwszy okres obsługi nowego rachunku, tj. okres od dnia otwarcia rachunku inwestycyjnego do ostatniego dnia kalendarzowego roku, w którym rachunek został otwarty.